Długopis na kartceObsługa kadrowa

Oferuję profesjonalną obsługę kadrową, polegającą na rzetelnym prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji zatrudnienia, która pozwala na sprawne zarządzanie personelem. Obejmuje ona m.in.:

* prowadzenie dokumentacji pracowniczej;

* przygotowywanie dokumentacji urlopowej, która musi być prowadzona oprócz ewidencji czasu pracy, oddzielnie dla każdego pracownika;

* sporządzanie umów o pracę, które należy zawrzeć przed dopuszczeniem pracownika do pracy;

* tworzenie umów cywilnoprawnych, wśród których najszersze zastosowanie jako podstawa świadczenia pracy mają:

- umowy o dzieło,

- umowy zlecenia,

- kontrakty menedżerskie;

* wystawianie świadectw pracy, których terminowe i prawidłowe wydanie, jest obowiązkiem pracodawcy.

Obsługa płacowa

W ramach obsługi płacowej proponuję pełny zakres usług związanych z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ustalaniem i rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS. Należą do nich m.in.:

* przygotowywanie deklaracji ZUS, zarówno zgłoszeniowych, jak i rozliczeniowych;

* sporządzanie listy płac, która jest dokumentem potwierdzającym rozliczenie wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez dane przedsiębiorstwo wraz z należnymi składkami na rzecz ZUS oraz zaliczkami na podatek dochodowy;

* rozliczanie PIT – przygotowanie rocznej deklaracji podatkowej PIT,

* sporządzanie deklaracji rozliczeniowych dotyczących zarówno obowiązkowych, jak i dobrowolnych składek ZUS.