Pan uzupełniający dokumentyRozliczanie PIT

PIT jest podatkiem zaliczanym do podatków bezpośrednich, gdyż podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna uzyskująca dochody. Do jego rozliczenia potrzebny jest dokument przygotowywany raz w roku, stanowiący podstawę zapłaty podatku w należnej kwocie. Zawarte są w nim dane będące oficjalnymi informacjami dla urzędu skarbowego dotyczące przychodów, kosztów, zaliczek, ulg, odliczeń, dochodu oraz metod i form opodatkowania.Samodzielnie muszą rozliczyć się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i wykazują dochody.

Obowiązkowe rozliczenie PIT polega na przygotowaniu oraz złożeniu w odpowiednim urzędzie skarbowym deklaracji PIT oraz na jej podstawie, zapłaceniu podatku albo domaganiu się zwrotu jego nadpłaty.

Jakie zasady obowiązują pracodawcę przy rozliczeniu pracowników?

Pracodawca wylicza zaliczki co miesiąc z kwoty przychodów ze stosunku pracy biorąc pod uwagę:

* wynagrodzenie zasadnicze,

* wynagrodzenie należne za godziny nadliczbowe,

* dodatki i nagrody pieniężne,

* ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,

* świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika,

* wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Do tego pracodawca podczas dokonywania obliczeń zobowiązany jest do:

* odliczenia pracownikowi od dochodu potrąconych w ciągu roku składek na ZUS oraz ubezpieczenie chorobowe,

* zmniejszenia uzyskanego przez pracownika przychodu o koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

Każdego z Państwa, komu rozliczenie PIT nastręcza trudności, zachęcam do skorzystania z usług mojego biura. Chętnie wyręczę Was w tym przykrym obowiązku.